Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Stacjonarne Studia I Stopnia

specjalność:

Stacjonarne Studia II Stopnia

specjalność:

Kierunek: Jazz i muzyka estradowa

Plany Studiów I Stopnia

specjalność:

Plany Studiów II Stopnia

specjalność:

Kierunek: Dyrygentura

Niestacjonarne Studia Podyplomowe

specjalność:

Podmiot udostępniający informację: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację: Michał Kierzkowski
Osoba wprowadzająca informację: Michał Kierzkowski
Czas realnego wytworzenia informacji: 1 października 2016
Ostatnia modyfikacja: 15 czerwca 2023
Czas wygenerowania informacji w BIP: maksymalnie do 14 dni od dnia powstania dokumentu