Dziekani

Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

Dziekan – dr Sylwia Janiak-Kobylińska
e-mail: s.janiak-kobylinska@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 31
Prodziekan – mgr Kamil Cieślik
e-mail: k.cieslik@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 31

Biuro Działu Nauczania Wydziału I:
mgr Karolina Łapińska
e-mail: k.lapinska@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 33

Wydział Instrumentalny

Dziekan – dr hab. Bogumiła Weretka-Bajdor
e-mail: b.weretka@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 20
Prodziekan – dr Mirosław Pachowicz
e-mail: m.pachowicz@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 20
Prodziekan – dr Mirosława Sumlińska
e-mail: m.sumlinska@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 20
Prodziekan – dr Magdalena Ochlik-Jankowska
e-mail: m.ochlik-jankowska@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 20

Biuro Działu Nauczania Wydziału II:
mgr Katarzyna Czausz
e-mail: k.czausz@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 21
mgr Krystyna Krawczuk
e-mail: k.krawczuk@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 21

Wydział Wokalno-Aktorski

Dziekan – dr Krzysztof Bobrzecki
e-mail: k.bobrzecki@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 32
Prodziekan – mgr Andrzej Sienkiewicz
e-mail: a.sienkiewicz@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 32

Biuro Działu Nauczania Wydziału III:
mgr Kamil Górzyński
e-mail: k.gorzynski @amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 98

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

Dziekan – dr Michał Kierzkowski
e-mail: m.kierzkowski@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 18
Prodziekan – dr hab. Michał Kozorys
e-mail: m.kozorys@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 35
Prodziekan – dr Błażej Połom
e-mail: b.polom@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 35

Biuro Działu Nauczania Wydziału IV:
mgr Kamila Kułakowska
e-mail: k.kulakowska@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 29

Podmiot udostępniający informację: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację: Katarzyna Matwiejczyk
Osoba wprowadzająca informację: Michał Kierzkowski
Czas realnego wytworzenia informacji: 1 października 2016
Ostatnia modyfikacja: 1 kwietnia 2023
Czas wygenerowania informacji w BIP: maksymalnie do 14 dni od dnia powstania dokumentu