Instrukcja korzystania ze strony BIP

Strona BIP Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku składa się następujących elementów:

  • Menu głównego, które pozwala przechodzić między stronami. Usytuowanie menu jest zależne od wykorzystywanego urządzenia. I tak, w przeglądarce komputera stacjonarnego znajduje się na górze ekranu, pod logiem BIP i aMuz. Na urządzeniach mobilnych menu znajduje się zawsze na samym dole strony, można je również wywołać z polecenia MENU pod logiem strony.
  • Menu prawego, na którym znajduje się wyszukiwarka oraz dane kontaktowe Uczelni.
  • Właściwej treści strony, która oprócz treści, zawiera metryczkę z następującymi danymi: podmiotu udostępniający informację, osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację, osoba wprowadzająca informację, czas realnego wytworzenia informacji, ostatnia modyfikacja, oraz czas wygenerowania informacji w BIP. W przypadku stron będących informacją szczegółową o załącznikach podawana jest informacja o dacie załączenia pliku.

Strona BIP Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku wykorzystuje mechanizm wersjonowania, który nie jest widoczny dla użytkowników zewnętrznych.

Podmiot udostępniający informację: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację: Michał Kierzkowski
Osoba wprowadzająca informację: Michał Kierzkowski
Czas realnego wytworzenia informacji: 10 maja 2022
Ostatnia modyfikacja: 10 maja 2022
Czas wygenerowania informacji w BIP: maksymalnie do 14 dni od dnia powstania dokumentu