Administracja

Kanclerz – mgr Bogdan Theisebach
e-mail: b.theisebach@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 05

Kwestor – mgr Magdalena Gruszczyńska
e-mail: m.gruszczynska@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 07

Biuro Rektora
Kierownik – mgr Katarzyna Matwiejczyk
e-mail: rektorat@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 01

Dział Nauczania
Kierownik – mgr Kamila Kułakowska
e-mail: k.kulakowska@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 29

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych – mgr Paweł Nodzak
e-mail: pron@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 42

Inspektor Ochrony Danych
e-mail: iod@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 99

Dział Kadr i Płac
Kierownik – mgr Aneta Wójcicka
e-mail: a.wojcicka@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 09

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Kierownik – mgr Jarosław Krzysztof Bajdor
e-mail: k.bajdor@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 53

Dział Informatyczny
e-mail: admin@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 99

Biuro Promocji Artystycznej
e-mail: promocja@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 13
e-mail: wydarzenia@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 12

Biuro Karier
e-mail: biurokarier@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 57

Biuro Współpracy Międzynarodowej
e-mail: international@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 45

Dział Zamówień Publicznych
e-mail: k.taper@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 62

Obsługa prawna
e-mail: adwokat@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 40

Archiwum
e-mail: p.gizinski@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 51

Dom Muzyka
Dyrektor – mgr Marcin Dulek
e-mail: gm@dommuzyka.pl, tel. (+48 58) 326 06 04

Domy Studenckie
kierownik – mgr Jolanta Sikorska
e-mail: j.sikorska@amuz.gda.pl, tel. (+48 58) 300 92 61

Podmiot udostępniający informację: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację: Katarzyna Matwiejczyk
Osoba wprowadzająca informację: Michał Kierzkowski
Czas realnego wytworzenia informacji: 1 października 2016
Ostatnia modyfikacja: 29 sierpnia 2022
Czas wygenerowania informacji w BIP: maksymalnie do 14 dni od dnia powstania dokumentu