Regulaminy


Regulamin staży artystycznych aktual. 28.05.2018
Regulamin odbywania stażu przez studentów aMuz (obowiązuje od 1 marca 2017 r.) aktual. 13.02.2017
Regulamin potwierdzania efektów uczenia się aktual. 23.09.2019

Regulamin zwalniania w całości lub części z opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów i doktorantów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku aktual. 7.12.2020


Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów (obowiązuje od 7 października 2021 r.) aktual. 07.10.2021
Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów (obowiązuje od 25 lutego 2022 r.) aktual. 17.01.2022

Dokumenty do wniosku o stypendium socjalne

Załączniki do pobrania:


Regulamin przyznawania świadczeń dla uczestników studiów doktoranckich (obowiązuje od 1 października 2019 r.) aktual. 01.10.2019

Załączniki do pobrania:


Wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ dla studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku:
aktual. 28.03.2022

wniosek

wniosek


Regulamin Samorządu Studenckiego aktual. 26.11.2020 r.
Regulamin Samorządu Doktorantów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin Domów Studenckich (obowiązuje od 20 marca 2017 r.) aktual. 17.05.2021
Regulamin Domów Studenckich (wersja angielska)


Zasady i tryb rejestracji oraz działania organizacji uczelnianych studentów i doktorantów (kół naukowych)


Regulamin Studia Nagrań (obowiązuje od 15 grudnia 2014 r.)

Załączniki do pobrania:


Regulamin Studium Języków Obcych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku aktual. 29.03.2021


Regulamin organizacyjny Biblioteki
Regulamin korzystania z systemu biblioteczno-informacyjnego Biblioteki
Regulamin Rady Bibliotecznej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz innych osób na obszarze kraju i poza jego granicami (obowiązuje od 01.10.2021)

Dla pracowników

Regulamin Pracy (obowiązuje od 15 października 2020 r.)
Regulamin przeciwdziałania mobbingowi w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Regulamin Wynagradzania w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.)
Regulamin Wynagradzania w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.)

Regulamin organizacyjny aktual. 01.10.2021


Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (obowiązuje od 24.11.2021 r.)

Załączniki do pobrania:


Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej, zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz wykorzystania infrastruktury badawczej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku aktual. 26.04.2021


Regulamin Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich


Regulamin oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi


Zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


Regulamin przyznawania Nagród Rektora dla nauczycieli akademickich
Regulamin przyznawania Nagród Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami


Regulamin podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz innych osób na obszarze kraju i poza jego granicami (obowiązuje od 01.10.2021)

Podmiot udostępniający informację: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację: Michał Kierzkowski
Osoba wprowadzająca informację: Michał Kierzkowski
Czas realnego wytworzenia informacji: 26 kwietnia 2022
Ostatnia modyfikacja: 10 maja 2022
Czas wygenerowania informacji w BIP: maksymalnie do 14 dni od dnia powstania dokumentu