Informacje ogólne

Wybór partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego w ramach naboru nr FERS.03.01-IP.08-001/23 Dostępność podmiotów szkolnictwa wyższego

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA W CELU WSPÓLNEGO PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU PARTNERSKIEGO W RAMACH NABORU NR FERS.03.01-IP.08-001/23 Dostępność podmiotów szkolnictwa wyższego

KARTA ZGŁOSZENIA PARTNERA DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU W ODPOWIEDZI NA NABÓR NR FERS.03.01-IP.08-001/23 Dostępność podmiotów szkolnictwa wyższego ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  W CELU USTALENIA WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA:

Wykonanie wstępnego rozpoznania archeologicznego w ramach planowanej inwestycji: Budowa Akademickiego Centrum Muzyki w Gdańsku


Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki jest akademicką, artystyczną uczelnią publiczną. Utworzona została zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 września 1947 r. jako Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Sopocie. Następnie przemianowana, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 września 1966 r., z dniem 30 września 1966 r. na Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Gdańsku oraz ostatecznie, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 grudnia 1981 r., z dniem 01 grudnia 1981 r. przekształcona w Akademię Muzyczną imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki działa na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz.1668) oraz Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Organem nadzorującym działalność Uczelni w sprawach organizacyjnych i merytorycznych, nienaruszającym jej samodzielności w dziedzinie nauczania, twórczości muzycznej i badań naukowych, jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kontakt:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
ul. Łąkowa 1-2
80-743 Gdańsk

tel. (+48 58) 300 92 00
fax (+48 58) 300 92 10

NIP: 583-00-15-884
Regon: 000275754

www.amuz.gda.pl
www.facebook.com/amuz.gdansk
e-mail: rektorat@amuz.gda.pl

Konto bankowe:
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
Gdańsk, ul. 3 Maja 3
IBAN (waluta polska): PL14 1090 1098 0000 0000 0901 5764
IBAN (waluta zagraniczna): PL32 1090 1098 0000 0001 1386 9821
KOD SWIFT: WBKPPLPPXXX

Podmiot udostępniający informację: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację: Katarzyna Matwiejczyk
Osoba wprowadzająca informację: Michał Kierzkowski
Czas realnego wytworzenia informacji: 1 października 2016
Ostatnia modyfikacja: 15 stycznia 2024
Czas wygenerowania informacji w BIP: maksymalnie do 14 dni od dnia powstania dokumentu