ePUAP i eDoręczenia

INFORMACJA Kanclerza Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie dalszego stosowania ePUAP oraz wdrożenia doręczenia elektronicznego (e-doręczenia)

§1

ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) to ogólnopolski system służący do korespondencji pomiędzy obywatelami, przedsiębiorcami, jednostkami administracji publicznej. Użytkownikami ePUAP są również uczelnie wyższe, w tym Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki  w Gdańsku posiada w ePUAP skrzynkę ogólną, do której trafiają wszystkie wiadomości kierowane do aMuz w Gdańsku. Skrzynka ogólna jest przeglądana przez Biuro Rektora, które rozdziela korespondencję do poszczególnych jednostek.
Adres: epuap.gov.pl
Adres skrytki ePUAP Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki  w Gdańsku:  /AMuzGdansk/SkrytkaESP

Od 10 grudnia 2023, zgodnie z Komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu,  Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku będzie korzystała oprócz ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) również z edoreczenia.gov.pl

e-Doręczenia
Adres: edoreczenia.gov.pl

e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. Są one równoważne prawnie tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru.
Każda osoba, która będzie korzystała  epuap.gov.pl i edoreczenia.gov.pl musi zalogować się przynajmniej raz w danym serwisie, zanim otrzyma do niego dostęp.

ePUAP i e-Doręczenia są nadzorowane przez Ministra Cyfryzacji.

Gdańsk 09.11.2023r.


Adres do doręczeń elektronicznych: AE:PL-20110-83732-SUGTW-13


Sposób dostarczania dokumentów elektronicznych:
1) wypełnienie formularza na stronie elektronicznej skrzynki podawczej,
2) przesłanie dokumentów za pomocą poczty elektronicznej.

Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno – technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku udostępnią Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), która umożliwia przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych. Dokumenty elektroniczne powinny być doręczane za pomocą ESP, dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem:
/AMuzGdansk/SkrytkaESP
Adres elektronicznej skrzynki podawczej (Identyfikator URI):
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/AMuzGdansk
Usługi i formularze udostępnione za pomocą ePUAP:
Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Adres poczty elektronicznej, za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne:
rektorat@amuz.gda.pl
Akceptowane formaty dokumentów: pdf oraz docx.
Maksymalny rozmiar załączników nie może przekroczyć 5MB.
Pisma przesłane na adres poczty elektronicznej będą traktowane jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia dokumentu elektronicznego.

Treść korespondencji powinna zawierać co najmniej informacje dotyczące:

  • osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Podmiot udostępniający informację: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację: Bogdan Theisebach
Osoba wprowadzająca informację: Michał Kierzkowski
Czas realnego wytworzenia informacji: 10 maja 2022
Ostatnia modyfikacja: 4 grudnia 2023
Czas wygenerowania informacji w BIP: maksymalnie do 14 dni od dnia powstania dokumentu