ePUAP

Sposób dostarczania dokumentów elektronicznych:
1) wypełnienie formularza na stronie elektronicznej skrzynki podawczej,
2) przesłanie dokumentów za pomocą poczty elektronicznej.

Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno – technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku udostępnią Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), która umożliwia przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych. Dokumenty elektroniczne powinny być doręczane za pomocą ESP, dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem:
/AMuzGdansk/SkrytkaESP
Adres elektronicznej skrzynki podawczej (Identyfikator URI):
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/AMuzGdansk
Usługi i formularze udostępnione za pomocą ePUAP:
Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Adres poczty elektronicznej, za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne:
rektorat@amuz.gda.pl
Akceptowane formaty dokumentów: pdf oraz docx.
Maksymalny rozmiar załączników nie może przekroczyć 5MB.
Pisma przesłane na adres poczty elektronicznej będą traktowane jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia dokumentu elektronicznego.

Treść korespondencji powinna zawierać co najmniej informacje dotyczące:

  • osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Podmiot udostępniający informację: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację: Michał Kierzkowski
Osoba wprowadzająca informację: Michał Kierzkowski
Czas realnego wytworzenia informacji: 10 maja 2022
Ostatnia modyfikacja: 10 maja 2022
Czas wygenerowania informacji w BIP: maksymalnie do 14 dni od dnia powstania dokumentu