Postępowania habilitacyjne

dr Anna Krzysztofik-Buczyńska

Wniosek habilitacyjny: A.Krzysztofik-Buczyńska
Skład komisji habilitacyjnej Senat aMuz: A.Krzysztofik-Buczyńska
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: A.Krzysztofik-Buczyńska – recenzent: U.Bartkiewicz
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: A.Krzysztofik-Buczyńska – recenzent: A.Rupocińska
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: A.Krzysztofik-Buczyńska – recenzent: M.Banaszkiewicz-Bryła
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: A.Krzysztofik-Buczyńska – recenzent: H.Kasperczak

dr Izabela Paszkiewicz-Ginter

Wniosek habilitacyjny: Izabela Paszkiewicz-Ginter
Skład komisji habilitacyjnej Senat aMuz: Izabela Paszkiewicz-Ginter
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: I.Paszkiewicz-Ginter – recenzent: P.Różański
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: I.Paszkiewicz-Ginter – recenzent: K.Rajs
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: I.Paszkiewicz-Ginter – recenzent: A.Dębowska-Jaroszek
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: I.Paszkiewicz-Ginter – recenzent: A.Gągola
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego: I.Paszkiewicz-Ginter
Decyzja w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego: I.Paszkiewicz-Ginter

dr Sylwia Janiak-Kobylińska

Wniosek habilitacyjny: Sylwia Janiak-Kobylińska
Skład komisji habilitacyjnej Senat aMuz: Sylwia Janiak-Kobylińska
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: S.Janiak-Kobylińska – recenzent: W.Rodek
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: S.Janiak-Kobylińska – recenzent: J.M.Florencio
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: S.Janiak-Kobylińska – recenzent: H.Wierzchoń
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: S.Janiak-Kobylińska – recenzent: Ł.Borowicz
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego: S.Janiak-Kobylińska
Decyzja w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego: S.Janiak-Kobylińska

dr Miłosz Gałaj

Wniosek habilitacyjny: Miłosz Gałaj
Skład komisji habilitacyjnej Senat aMuz: Miłosz Gałaj
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: M.Gałaj – recenzent: I.Jeżowska
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: M.Gałaj – recenzent: K.Dondalska
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: M.Gałaj – recenzent: M.Kolasa-Hladíková
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: M.Gałaj – recenzent: M.Moździerz
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego: M.Gałaj
Decyzja w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego: M.Gałaj

dr Jarosław Chaciński

Wniosek habilitacyjny: Jarosław Chaciński
Skład komisji habilitacyjnej Senat aMuz: Jarosław Chaciński
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: J.Chaciński – recenzent: J.Maluga
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: J.Chaciński – recenzent: D.Zimnicki
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: J.Chaciński – recenzent: E.Boesche-Kopczyńska
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: J.Chaciński – recenzent: A.Korzeniowski

dr Krzysztof Bobrzecki

Wniosek habilitacyjny: Krzysztof Bobrzecki
Skład komisji habilitacyjnej Senat aMuz: Krzysztof Bobrzecki
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: K.Bobrzecki – recenzent: J.Greszta
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: K.Bobrzecki – recenzent: R.Gierlach
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: K.Bobrzecki – recenzent: A.Ozimkowski
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: K.Bobrzecki – recenzent: A.Ogórkiewicz

dr Szymon Morus

Wniosek habilitacyjny: Szymon Morus
Skład komisji habilitacyjnej Senat aMuz: Szymon Morus
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: Sz.Morus – recenzent: M.Błaszczyk
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: Sz.Morus – recenzent: P.Przytocki
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: Sz.Morus – recenzent: M.Wolińska
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: Sz.Morus – recenzent: G.Oliwa

dr Anna Szarapka

Wniosek habilitacyjny: A.Szarapka
Skład komisji habilitacyjnej Senat aMuz: A.Szarapka
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: A.Szarapka – recenzent: T.Malecka
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: A.Szarapka – recenzent: W.Delimat
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: A.Szarapka – recenzent: M.Łukaszewski
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: A.Szarapka – recenzent: M.Kierska-Witczak
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego: A.Szarapka
Decyzja w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego: A.Szarapka

dr Tomasz Sowiński

Wniosek habilitacyjny: T.Sowiński
Skład komisji habilitacyjnej Senat aMuz: T.Sowiński
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: T.Sowiński – recenzent: P.Biskupski
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: T.Sowiński – recenzent: P.Tomaszewski
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: T.Sowiński – recenzent: Z.Wrombel
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: T.Sowiński – recenzent: G.Nagórski
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego: T.Sowiński
Decyzja w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego: T.Sowiński

dr Ireneusz Wojtczak

Wniosek habilitacyjny: I.Wojtczak
Skład komisji habilitacyjnej Senat aMuz: I.Wojtczak
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: I.Wojtczak – recenzent: Z.Jakubek
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: I.Wojtczak – recenzent: P.Wyleżoł
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: I.Wojtczak – recenzent J.Główczewski
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: I.Wojtczak – recenzent: J.Mencel
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego: I.Wojtczak
Decyzja w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego: I.Wojtczak

dr Sławomir Jaskułke

Wniosek habilitacyjny: S.Jaskułke
Skład komisji habilitacyjnej RDN: S.Jaskułke
Skład komisji habilitacyjnej Senat aMuz: S.Jaskułke
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: S.Jaskułke – recenzent: J.Stankiewicz
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: S.Jaskułke – recenzent: P.Tomaszewski
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: S.Jaskułke – recenzent: P.Kostrzewa
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: S.Jaskułke – recenzent: R.Grząka
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego: S.Jaskułke
Decyzja w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego: S.Jaskułke

dr Gabriela Konkol

Wniosek habilitacyjny: G.Konkol
Skład komisji habilitacyjnej RDN: G.Konkol
Skład komisji habilitacyjnej Senat aMuz: G.Konkol
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: G.Konkol – recenzent G.Pstrokońska-Nawratil
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: G.Konkol – recenzent M.Wierzbieniec
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: G.Konkol – recenzent D.Dyczewski
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: G.Konkol – recenzent R.Grucza
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego: G.Konkol

dr Krzysztof Komendarek-Tymendorf

Wniosek habilitacyjny: K.Komendarek-Tymendorf
Skład komisji habilitacyjnej RDN: K.Komendarek-Tymendorf
Skład komisji habilitacyjnej Senat aMuz: K.Komendarek-Tymendorf
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: K.Komendarek-Tymendorf – recenzent K.Kiełb
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: K.Komendarek-Tymendorf – recenzent K.Podejko
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: K.Komendarek-Tymendorf – recenzent T.Strahl
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: K.Komendarek-Tymendorf – recenzent I.Ceglińska
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego: K.Komendarek-Tymendorf

dr Małgorzata Chyła

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego: M.Chyła

dr Beata Szymańska

Wniosek habilitacyjny: B.Szymańska
Autoreferat: B.Szymańska
Skład komisji habilitacyjnej: B.Szymańska
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego: B.Szymańska
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego: B.Szymańska

dr Paweł Łuczak

Wniosek habilitacyjny: P.Łuczak
Autoreferat: P.Łuczak
Skład komisji habilitacyjnej: P.Łuczak
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego: P.Łuczak
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego: P.Łuczak

dr Marianna Majchrzak

Wniosek habilitacyjny: M.Majchrzak
Autoreferat: M.Majchrzak
Skład komisji habilitacyjnej: M.Majchrzak
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego: M.Majchrzak
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego: M.Majchrzak

dr Tomasz Zając

Wniosek habilitacyjny: T.Zając
Autoreferat: T.Zając
Skład komisji habilitacyjnej: T.Zając
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: T.Zając – recenzent P.Rojek
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: T.Zając – recenzent E.WIechowicz-Karolak
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: T.Zając – recenzent R.Perucki
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego: T.Zając

dr Błażej Maliszewski

Wniosek habilitacyjny: B.Maliszewski
Autoreferat: B.Maliszewski
Skład komisji habilitacyjnej: B.Maliszewski
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: B.Maliszewski – recenzent B.Hubisz-Sielska
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: B.Maliszewski – recenzent L.Bałaban
Recenzja habilitacyjna w postępowaniu: B.Maliszewski – recenzent M.Micker
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego: B.Maliszewski
Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego: B.Maliszewski

Podmiot udostępniający informację: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację: Maria Lis
Osoba wprowadzająca informację: Michał Kierzkowski
Czas realnego wytworzenia informacji: 21 czerwca 2021
Ostatnia modyfikacja: 17 czerwca 2024
Czas wygenerowania informacji w BIP: maksymalnie do 14 dni od dnia powstania dokumentu