Archiwum

Plany studiów obowiązujące przed rokiem akademickim 2021/2022


Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

Kierunek: Dyrygentura

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne II stopnia

Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne II stopnia


Wydział Instrumentalny

Kierunek: Instrumentalistyka
specjalność: Gra na instrumencie

Plany studiów obowiązujące od 1.10.2020 (zatwierdzone przez Senat Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w dniu 28.09.2020 r.) – dotyczy studentów wszystkich lat.

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne II stopnia


Kierunek: Instrumentalistyka

specjalność: Pedagogika instrumentalna

Studia niestacjonarne I stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia


STUDIA DOKTORANCKIE

dziedzina – sztuki muzyczne, dyscyplina – instrumentalistyka


Wydział Wokalno-Aktorski

Kierunek: Wokalistyka

studia stacjonarne i stopnia / licencjackie / 4-letnie

studia stacjonarne ii stopnia / magisterskie / 2-letnie


Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

Kierunek: Dyrygentura

Stacjonarne Studia Doktoranckie

specjalność:

Niestacjonarne Studia Doktoranckie

specjalność:

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Stacjonarne Studia I Stopnia

specjalność:

Stacjonarne Studia II Stopnia

specjalność:

Kierunek: Jazz i muzyka estradowa

Plany Studiów I Stopnia

specjalność:

Plany Studiów II Stopnia

specjalność:

Podmiot udostępniający informację: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację: Michał Kierzkowski
Osoba wprowadzająca informację: Michał Kierzkowski
Czas realnego wytworzenia informacji: 8 września 2021
Ostatnia modyfikacja: 8 września 2021
Czas wygenerowania informacji w BIP: maksymalnie do 14 dni od dnia powstania dokumentu