KARTA ZGŁOSZENIA PARTNERA DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU W ODPOWIEDZI NA NABÓR NR FERS.03.01-IP.08-001/23 Dostępność podmiotów szkolnictwa wyższego ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

KARTA ZGŁOSZENIA PARTNERA DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU W ODPOWIEDZI NA NABÓR NR FERS.03.01-IP.08-001/23 Dostępność podmiotów szkolnictwa wyższego ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Podmiot udostępniający informację: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację: Bogdan Theisebach
Osoba wprowadzająca informację: Michał Kierzkowski
Czas realnego wytworzenia informacji: zgodny z datą załączonego dokumentu
Data załączenia pliku: 29 listopada 2023
Czas wygenerowania informacji w BIP: maksymalnie do 14 dni od dnia powstania dokumentu