Zarządzenia Rektora w 2016 roku

Zarządzenie nr 68/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2016 roku zmieniające Zarządzenie nr 3/2015 z dnia 28 stycznia 2015 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie nr 67/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia aneksu do Zakładowego Planu Kont

Zarządzenie nr 66/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy w Akademii Muzycznej um. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 65/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie ustalania wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej

Zarządzenie nr 64/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie opłat za przeprowadzanie przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 63/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie kalkulacji kosztów przewodów doktorskich oraz postępowań habilitacyjnych i o nadanie tytułu profesora

Zarządzenie nr 62/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Zespołu badawczego Centrum Dokumentacji Twórczości Kompozytorów Gdańskich na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 61/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Pracowni Kompozycji i Aranżacji Utworów Pedagogicznych na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 60/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Kompozytorskiej Pracowni Komputerowej na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 59/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Pracowni Historii Kultury Muzycznej Gdańska na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 58/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2016 r.

Zarządzenie nr 57/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Pracowni Organów na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Pracowni Kompozycji i Aranżacji Edukacji Muzycznej na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 55/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Pracowni Psychologii Muzyki na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 54/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 53/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domów Studenckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 52/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce w Domach Studenckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr  51/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Instytutu Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 50/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 14 listopada 2016 roku o zmianie zarządzenia nr 13/2013 z dnia 26 września 2013 roku w sprawie utworzenia stałego dyżuru w Akademii Muzycznej w Gdańsku

Zarządzenie nr 49/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie przekształcenia Katedry Dyrygentury Chóralnej na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu w Instytut Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej

Zarządzenie nr 48/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zniesienia Zakładu Dydaktyki Rytmiki na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz odwołania Kierownika Zakładu Dydaktyki Rytmiki

Zarządzenie nr 47/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 października 2016 roku w sprawie utworzenia Pracowni Akompaniamentu Projektów Artystycznych na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz powołania Kierownika Pracowni Akompaniamentu Projektów Artystycznych

Zarządzenie nr 46/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 października 2016 roku w sprawie utworzenia Zakładu Doktoranckich Projektów Artystycznych na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz powołania Kierownika Zakładu Doktoranckich Projektów Artystycznych

Zarządzenie nr 45/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przekształcenia Zakładu Emisji Głosu na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w Zakład Emisji Głosu i Śpiewu Zespołowego oraz powołania Kierownika Zakładu Emisji Głosu i Śpiewu Solowego

Zarządzenie nr 44/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z 20 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia oraz Wydziałowych Zespołów ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 43/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 października 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Zakładu Chóralistyki Szkolnej na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 42/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Ogólnowydziałowej Sekcji Praktyk Pedagogicznych na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 41/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Ogólnowydziałowej Sekcji Fortepianu na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 40/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Zakładu Wokalistyki Jazzowej na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 39/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Zakładu Instrumentalistyki Jazzowej na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 38/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Zakładu Emisji Głosu na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 37/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Zakładu Musicalu na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 36/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Zakładu Akompaniamentu na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 35/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Sekcji Fortepianu na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 34/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Zakładu Analizy i Interpretacji Dzieła Muzycznego na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 33/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Zakładu Historii Muzyki na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 32/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Zakładu Kształcenia Słuchu i Wczesnej Edukacji Artystycznej na Wydziale Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 31/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 30/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Podyplomowych Studiów Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 29/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Podyplomowych Studiów w zakresie instrumentalistyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 28/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 27/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Studium Języków Obcych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 26/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Katedry Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 25/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Katedry Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 24/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Katedry Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 23/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Katedry Pedagogiki Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 22/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 21/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Katedry Organów, Klawesynu, Akordeonu i Gitary Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 20/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Katedry Kameralistyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 19/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Katedry Instrumentów Dętych i Perkusji Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 18/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Katedry Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 17/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Katedry Fortepianu

Zarządzenie nr 16/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Katedry Dyrygentury Symfoniczno-Operowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 15/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Katedry Kompozycji Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 14/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 13/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie powołania Kierownika Zakładu Aktorstwa na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 12/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2016 roku w sprawie utworzenia Zakładu Aktorstwa na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 11/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zarządzenie nr 10/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 sierpnia 2016 roku w sprawie podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki oraz innych osób na obszarze kraju i poza jego granicami

Zarządzenie nr 9/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz Jednolitego rzeczowego wykazu akt

Zarządzenie nr 8/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek godzin ponadwymiarowych realizowanych na studiach niestacjonarnych I, II oraz III stopnia

Zarządzenie nr 7/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 6/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2016 roku o zmianie zarządzenia nr 13/2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie utworzenia stałego dyżuru w Akademii Muzycznej w Gdańsku

Zarządzenie nr 5/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 4/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 3/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorów w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 2/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie dostępu do Sali Koncertowej w budynku żółtym oraz do znajdujących się w niej fortepianów

Zarządzenie nr 1/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 8 lutego 2016 roku zmieniające zarządzenie nr 37/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Podmiot udostępniający informację: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację: Michał Kierzkowski
Osoba wprowadzająca informację: Michał Kierzkowski
Czas realnego wytworzenia informacji: 10 maja 2022
Ostatnia modyfikacja: 10 maja 2022
Czas wygenerowania informacji w BIP: maksymalnie do 14 dni od dnia powstania dokumentu