Budżet jednostki na rok 2017

Budżet aMuz na rok 2017 wg załącznika do Uchwały nr 33/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2017

Przychody planowane ogółem 35 550 500,00 zł
Koszty planowane ogółem 35 550 500,00 zł
Podmiot udostępniający informację: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację: Magdalena Gruszczyńska
Osoba wprowadzająca informację: Michał Kierzkowski
Czas realnego wytworzenia informacji: 20 czerwca 2022
Ostatnia modyfikacja: 20 czerwca 2022
Czas wygenerowania informacji w BIP: maksymalnie do 14 dni od dnia powstania dokumentu