Zarządzenia Rektora w 2023 roku

Zarządzenie nr 51/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 50/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad służących zmniejszeniu zużycia całkowitego energii elektrycznej w budynkach Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie od dnia 1 października 2023 roku do dnia 16 grudnia 2023 roku

Zarządzenie nr 49/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści „Procedury zawierania umów, gromadzenia dokumentacji oraz pobierania opłat związanych ze studiowaniem w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku obywateli Chińskiej Republiki Ludowej”

Zarządzenie nr 48/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej stawki brutto dodatku funkcyjnego dla pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 47/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2023 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Katedry Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary i Harfy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 46/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 września 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki brutto godziny zleconej realizowanej przez pedagogów zatrudnionych do realizacji zajęć na studiach podyplomowych Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej prowadzonych w języku polskim oraz języku angielskim w roku akademickim 2023/2024

Zarządzenie nr 45/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 25 września 2023 r. w sprawie  ustalenia wysokości stawki godziny ponadwymiarowej realizowanej przez pedagogów na studiach podyplomowych Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej prowadzonych w języku polskim oraz języku angielskim w roku akademickim 2023/2024

Zarządzenie nr 44/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 września 2023 r. w sprawie  powołania Kierownika Studium Pedagogicznego w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 

Zarządzenie nr 43/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 września 2023 r. w sprawie  odwołania Pani dr hab. Elżbiety Pasierowskiej ze stanowiska Kierownika Studium Pedagogicznego w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 42/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 21 września 2023 r. w sprawie powołania Pana prof. dra Andrzeja Nanowskiego na pełniącego obowiązki Kierownika Katedry Musicalu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 41/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia „Gry decyzyjnej” w Akademii Muzycznej w Gdańsku

Zarządzenie nr 40/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 39/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie odwołania Pani dr hab. Małgorzaty Kuchtyk ze stanowiska Kierownika Katedry Jazzu i Muzyki Estradowej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 38/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia wzorów rachunków do wypłaty wynagrodzenia za sporządzenie recenzji osiągnięć naukowych albo artystycznych, za pełnienie funkcji przewodniczącego, za pełnienie funkcji członka komisji oraz za sporządzanie opinii i za przeprowadzanie kolokwium habilitacyjnego w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego sztuki w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 37/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za studia oraz Studium Pedagogiczne w roku akademickim 2023/2024 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 36/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 35/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 3 lipca 2023 r.  w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydanie świadectwa ukończenia stażu artystycznego oraz jego duplikatu w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 34/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 r.  w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów noclegu członkom komisji przeprowadzającej ocenę śródokresową realizacji indywidualnego planu badawczego doktorantów Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku zatrudnionym poza Akademią Muzyczną im Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 33/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2023 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu hospitacji zajęć dydaktycznych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 32/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne obowiązujących w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2023/2024

Zarządzenie nr 31/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 30/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu wynagradzania Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 29/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 3/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 6 lutego 2023 roku

Zarządzenie nr 28/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsce w Domach Studenckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w roku akademickim 2023/2024

Zarządzenie nr 27/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 3/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 6 lutego 2023 roku

Zarządzenie nr 26/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania członków Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na kadencję od dnia 1.06.2023 r. do dnia 31.05.2024 r.

Zarządzenie nr 25/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie ustalenia nowego terminu składania prac dyplomowych w roku akademickim 2022/2023 w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 24/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu “Zasad kwalifikacji i realizacji mobilności pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w ramach programu Erasmus+ – KA131”

Zarządzenie nr 23/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Uczelnianego Zespołu ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia oraz Wydziałowych Zespołów ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 22/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia nowego Statutu Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 21/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia 7 kwietnia 2023 roku dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku niebędących nauczycielami akademickimi 

Zarządzenie nr 20/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 19/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu pracy w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 18/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Uczelnianego Zespołu ds. zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 17/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu Domów Studenckich w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 16/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu studiów pierwszego oraz drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 15/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz jego duplikatu w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 14/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 13/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku do poświadczania kopii dokumentów

Zarządzenie nr 12/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 11/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie powołania pełniącej obowiązki Przewodniczącego Rady Dyscypliny Artystycznej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 10/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ustalenia limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok akademicki 2023/2024

Zarządzenie nr 9/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru w trybie konkursowym oraz ustalenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na rok akademicki 2023/2024

Zarządzenie nr 8/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za prowadzenie postępowań dotyczących nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 7/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania Sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej oraz Sekretarzy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 6/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 5/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia:
– dnia 27 grudnia 2023 roku dniem wolnym od pracy za święto 11 listopada 2023 roku przypadające w sobotę
oraz:
– dnia 2 stycznia 2024 roku dniem wolnym od pracy za święto 6 stycznia 2024 roku przypadające w sobotę

Zarządzenie nr 4/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zarządzenie nr 3/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zasad służących zmniejszeniu zużycia całkowitego energii elektrycznej w budynkach Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w okresie od dnia 1 kwietnia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku

Zarządzenie nr 2/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia wzorów rachunków do wypłaty wynagrodzenia za pełnienie funkcji promotora, promotora pomocniczego oraz recenzenta w przewodzie doktorskim i w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora osobom niezatrudnionym w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 1/2023 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy monitorach ekranowych

Podmiot udostępniający informację: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację: Katarzyna Matwiejczyk
Osoba wprowadzająca informację: Michał Kierzkowski
Czas realnego wytworzenia informacji: 13 marca 2023
Ostatnia modyfikacja: 14 listopada 2023
Czas wygenerowania informacji w BIP: maksymalnie do 14 dni od dnia powstania dokumentu