Zarządzenia Rektora w 2013 roku

Zarządzenie nr 18/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2013 r.

Zarządzenie nr 17/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 16/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 15/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie wysokości kwoty dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie nr 14/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 18 października 2013 roku w sprawie likwidacji Działu Nauczania i powołania czterech nowych jednostek organizacyjnych administracji

Zarządzenie nr 13/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 września 2013 roku w sprawie utworzenia stałego dyżuru w Akademii Muzycznej w Gdańsku

Zarządzenie nr 12/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 19 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Akademii Muzycznej w Gdańsku modułów zadaniowych systemu zarządzania kryzysowego

Zarządzenie nr 11/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 16 września 2013 roku w sprawie powołania nowej jednostki organizacyjnej Dział Informatyczny

Zarządzenie nr 10/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 26 sierpnia 2013 roku w sprawie utworzenia na Wydziale IV w roku akademickim 2014/2015 studiów doktoranckich – stacjonarnych (III stopnia), na kierunku DYRYGENTURA

Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 11 lipca 2013 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie nr 8/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza równowartości 14 000 euro

Zarządzenie nr 7/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie podziału dotacji przyznanej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów

Zarządzenie nr 6/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie nr 5/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich do stopnia doktora habilitowanego

Zarządzenie nr 4/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie utworzenia na Wydziale IV studiów trzeciego stopnia, niestacjonarnych, doktoranckich w zakresie dyrygentury oratoryjno – kantatowej i dyrygentury chóralnej a cappella

Zarządzenie nr 3/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian osobowych na stanowiskach Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Likwidacyjnej

Zarządzenie nr 2/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku

Zarządzenie nr 1/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 4 stycznia 2013 roku w sprawie zasad i trybu rejestracji organizacji uczelnianych studentów i uczelnianych doktorantów na Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku

Podmiot udostępniający informację: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację: Michał Kierzkowski
Osoba wprowadzająca informację: Michał Kierzkowski
Czas realnego wytworzenia informacji: 10 maja 2022
Ostatnia modyfikacja: 10 maja 2022
Czas wygenerowania informacji w BIP: maksymalnie do 14 dni od dnia powstania dokumentu