Struktura organizacyjna

Rektor – prof. zw. dr hab. Maciej Sobczak
Prorektor ds. organizacyjnych i nauczania – prof. zw. dr hab. Marek Rocławski
Prorektor ds. artystycznych i współpracy z zagranicą – prof. zw. dr hab. Ryszard Minkiewicz
Prorektor ds. studenckich – prof. zw. dr hab. Małgorzata Skorupa

Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
Dziekan – dr hab. Renata Skupin, prof. AM
Prodziekan – st. wykł. mgr Beata Kotłowska

Wydział Instrumentalny
Dziekan – prof. zw. dr hab. Elżbieta Rosińska
Prodziekan – dr hab. Elżbieta Pasierowska-Kołodziej, prof. AM
Prodziekan – dr hab. Małgorzata Skotnicka, prof. AM

Wydział Wokalno-Aktorski
Dziekan – prof. dr Andrzej Nanowski
Prodziekan – st. wykł. mgr Dorota Artykiewicz-Skrla

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu
Dziekan – ad. dr Michał Kierzkowski
Prodziekan ds. kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej” – ad. dr Michał Kozorys
Prodziekan ds. kierunku „Jazz i muzyka estradowa” – st. wykł. mgr Piotr Ejsmont

Biblioteka główna
Dyrektor – st. kustosz dypl. mgr Anna Michalska

Studium Języków Obcych
Kierownik – st. wykł. mgr Krystyna Prokopska

Studium Pedagogiczne
Kierownik – prof. zw. dr hab. Małgorzata Skorupa

Międzywydziałowy Zakład Muzyki Współczesnej
Kierownik – ad. dr Piotr Nowicki