Status prawny

  • Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku jest akademicką, artystyczną uczelnią publiczną. Utworzona została zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 września 1947 r. jako Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Sopocie. Następnie przemianowana, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 września 1966 r., z dniem 30 września 1966 r. na Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Gdańsku oraz ostatecznie, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 grudnia 1981 r., z dniem 01 grudnia 1981 r. przekształcona na Akademię Muzyczną imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku.
  • Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku działa na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z 30 sierpnia 2005r.) oraz Statutu Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, zatwierdzonego przez Senat w dniu 27 czerwca 2006 r.
  • Organem nadzorującym działalność Uczelni w sprawach organizacyjnych i merytorycznych, nie naruszających jej samodzielności w dziedzinie nauczania, twórczości muzycznej i badań naukowych jest Ministerstwo Kultury.